Champagne koret

Mesterklasse-ensemblet med fult kor i ryggen